Close Προστέθηκε στο καλάθι σας

: __itemQuantity__
 προϊόντα στο καλάθι σας
ΣΥΝΟΛΟ:

JOB MASTER

Κωδ.: BECKY02
Κατασκευαστής: BECKY

Το μηχάνημα Raptor, είναι ένα βαρέως βιομηχανικού τύπου μοντέλο για την κατεργασία λαμαρίνας διαφορετικών διαστάσεων και πάχους. Έχει σχεδιασθεί για έντονες κατεργασίες Θερμοκοπής με plasma και Θερμοκοπής με Οξυγόνο και διαθέτει συμπληρωματικές διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια και ταχύτητες. Η μεγάλης στοιβαρότητας μονοκόμματη κατασκευή σε συνδυασμό με πλήθος αυτοματισμών και εξελιγμένων τεχνολογιών επιτρέπουν στο μηχάνημα να πραγματοποιεί επιπροσθέτως και ιδιαίτερα απαιτητικές κατεργασίες όπως η Θερμοκοπή με plasma υπό γωνία (bevelling), Διάτρηση με τρυπάνι, Διάνοιξη σπειρωμάτων, Τόρνευση και Θερμοκοπή σωλήνων και προφίλ .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Χαλύβδινη Γέφυρα/Portal, πολύ ισχυρή-βαρέως τύπου, εγγυάται την ακρίβεια στην κίνηση των αξόνων και υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις/καταπονήσεις 

Όλα τα κατασκευαστικά και κινηματικά μέρη έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων κατεργασίας και μέγιστης ακρίβειας στα τελικά προϊόντα. Υψηλής αντοχής ράγες κίνησης είναι εγκατεστημένες επί εδάφους στις δύο πλευρές του μηχανήματος και ανεξάρτητα στοιβαρά τραπέζια εργασίας εγγυώνται την καλύτερη δυνατή χρήση της επιφάνειας κατεργασιών με μία ή περισσότερες κεφαλές

Κίνηση της γέφυρας/portal στον επιμήκη άξονα Χ μέσω φορέων ισχυρών ένσφαιρων τριβέων πάνω σε προσματικούς οδηγούς και στις δύο πλευρές

Κίνηση κεφαλών κατεργασιών πάνω στη γέφυρα/portal στον άξονα Υ μέσω συστήματος γραμμικών φορείων με ανακύκλωση σφαιρών πάνω σε δύο υψηλής ακρίβειας παράλληλους πρισματικούς οδηγούς

Λειτουργία ανίχνευσης θέσεως λαμαρίνας όταν αυτή έχει οξειδωμένη επιφάνεια ή διαθέτει προστατευτικό στρώμα βαφής primer ή πλαστικό φίλμ

Σύστημα Ανίχνευσης Laser της επιφάνειας λαμαρίνας το οποίο προσδίδει ακρίβεια και μειώνει στο μισό τους χρόνους κατεργασιών

Σύστημα Ανίχνευσης Laser της πραγματικής θέσης λαμαρίνας πάνω στο τραπέζι κοπής (ιδανικό για την κατεργασία λαμαρίνων με μεγάλες διαστάσεις) και τοποθέτησης της κεφαλής κοπής ακριβώς στη θέση έναρξης του κύκλου

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ plasma

Η κεφαλή κοπής Bevel 3D plasma, είναι μία κεφαλή 5 Αξόνων, η οποία έχει σχεδιασθεί και κατασκευάζεται από την BECKY, χαρακτηρίζεται από μέγιστη ισχύ, μικρό όγκο και βάρος, πλήρη προστασία των μερών εργασίας της και μέγιστη λειτουργική ευελιξία αφού επιτρέπει την πλήρη περιστροφή καθώς και την υπό κλίση τοποθέτησή της (± 45 °) κατά τη διάρκεια της κοπής.

Ικανή να πραγματοποιήσει τόσο εγκάρσια όσο και υπό γωνία κοπή (bevelling)

Διαθέτει Αυτόματο Σύστημα Ελέγχου Ύψους (μέσω τάσης του τόξου) και Αυτόματη Διάταξη Αποφυγής Σύγκρουσης (με ρυθμιζόμενο επίπεδο ευαισθησίας)

Οι παράμετροι κοπής, τοποθετούνται αυτόματα από το CNC και το Software ανάλογα με τον τύπο και το πάχος του υλικού προς κοπή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της τρισδιάστατης κοπής (υπό γωνία/bevelling) όπου οι παράμετροι είναι πιο εξελιγμένες και περίπλοκες όπως επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις και εξειδικευμένες τροχιές κοπής

ΚΕΦΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΠΗΣ

Οι υψηλής ποιότητας πυρσοί Οξυγονοκοπής, κινούνται μέσω συστήματος αναλογικών βαλβίδων και ελέγχονται από το CNC κάνοντας την κατεργασία εύκολη στους χειρισμούς ακόμη και για χειριστές που δεν είναι έμπειροι

Μέσα από ένα πλήρες αρχείο παραμέτρων κοπής, το CNC ρυθμίζει αυτόματα τις πιέσεις των αερίων, τους χρόνους προθέρμανσης και τους ενδιάμεσους χρόνους για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασίας

Αυτόματος Έλεγχος Ύψους κοπής των πυρσών μέσω χωρητικού συστήματος (capacitive)

Σύστημα πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης πυρσών (χειροκίνητη/manual ή από απόσταση/remote) 

ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Η κεφαλή μπορεί να ανοίξει οπές μέγιστης διαμέτρου 35 mm. Επιπροσθέτως, μπορεί να πραγματοποιήσει τις κατεργασίες διάνοιξης σπειρωμάτων (max  M28) και διάνοιξης φρεζαριστών οπών

Σύστημα Αυτόματης Αλλαγής Εργαλείων με αποθήκη έξι (6)  ή  δώδεκα (12)  θέσεων 

Σύστημα Λίπανσης είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής με ψεκασμό λιπαντικού (νέφος λιπαντικού και αέρα)

Η κεφαλή οδηγείται από ισχυρό brushless κινητήρα και διαθέτει προστατευτικό σύστημα για το "κλείδωμα" της περιστροφής του εργαλείου σε περίπτωση υπερβολικής φόρτισης

Διάταξη πίεσης της λαμαρίνας στο σημείο διάτρησης για μέγιστη σταθερότητα, αποφυγή κραδασμών και μέγιστη διάρκεια ζωής εργαλείων

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ profiles

Η περιστρεφόμενη αυτή μονάδα, πραγματοποιεί την κοπή στρόγγυλων, τετράγωνων και παραλ/μων σωλήνων και προφίλ

Οδηγείται από ισχυρό brushless κινητήρα και συμπεριλαμβάνει στοιβαρή διάταξη σύσφιξης τεμμαχίου τύπου τσώκ με τέσσερις (4) σιαγώνες το μέγιστο

Διατάξεις υποστήριξης τεμμαχίου κατά μήκος (supports) με χειροκίνητη/manual ή αυτόματη ρύθμιση

Ο Άξονας περιστροφής, συγχρονίζεται αυτόματα με τους Άξονες Χ και Υ του μηχανήματος με τη βοήθεια του CNC και ανάλογου παραμετρικού Software

Η διαχείριση των δύο επιπλέον Αξόνων Κ και Η στην περίπτωση κοπής υπό κλίση (3D Bevelling), υποστηρίζεται από την αντίστοιχη 3D έκδοση του Software αφού απαιτούνται πιο σύνθετες και πολύπλοκες παράμετροι κοπής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ

Σύστημα Απαγωγής και Φιλτραρίσματος καπναερίων που παράγονται κατά τη διάρκεια της κοπής, σύμφωνα με τους τελευταίους Υγειονομικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές Ασφαλείας. 

Η απαγωγή την παραγόμενων καπναερίων κατά την κοπή σωλήνων γίνεται μέσω κεντρικής μονάδας στην κεφαλή και εύκαμπτο αγωγό που συνδέεται με το φίλτρο

CNC CONTROL και SOFTWARE

Εξελιγμένο CNC Σύστημα Ελέγχου και Software, με βιομηχανικού τύπου υπολογιστή που διαθέτει οθόνη TFT LCD 15"  αφής (Touch Screen), πλήρες με αρχείο παραμέτρων κοπής ανάλογα με το είδος και το πάχος της λαμαρίνας για την επίτευξη υψηλής ποιότητας κοπής. Η Τεχνολογία FINE HOLE, η οποία έχει μελετηθεί από τη BECKY, παρέχεται με σκοπό τη διάνοιξη απόλυτα στρογγυλών οπών. Το Σύστημα Προγραμματισμού διαθέτει λειτουργία Nesting για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της λαμαρίνας και ελαχιστοποίηση της φύρας καθώς και Σχεδιαστικό Πρόγραμμα CAD μέσω του οποίου γίνεται η εισαγωγή και η επεξεργασία σχεδίων με DXF και DWG format. Παρέχει επίσης βιβλιοθήκη γραφικών και εικόνων μέσα από τις οποίες ακόμη και οι πιο απαιτητικές κατεργασίες να γίνονται εύκολα προσιτές για το χειριστή

       Model      Working Length    Working Width    Z stroke    Working Level    Max X speed     Max Y speed

                                (mm)                      (mm)              (mm)              (mm)                 (m/min)              (m/min)

_________________________________________________________________________________________

JobMaster 3.15      3000                       1500                300                 820                       75                        75       


JobMaster 4.20      4000                       2000                300                 820                       75                        75       

JobMaster 6.20      6000                       2000                300                 820                       75                        75       

JobMaster 6.25      6000                       2500                300                 820                       75                        75       


JobMaster 6.30      6000                       3000                300                 820                       75                        75       

JobMaster 8.25      8000                       2500                300                 820                       75                        75       

JobMaster 8.30      8000                       3000                300                 820                       75                        75       

JobMaster 12.25   12000                      2500                300                 820                       75                        75       

JobMaster 12.30   12000                      3000                300                 820                       75                        75       

JobMaster 18.25   18000                      2500                300                 820                       75                        75       


JobMaster 18.30   18000                      3000                300                 820                       75                        75       

JobMaster 24.25   24000                      3050                300                 820                       75                        75       

JobMaster 24.30   24000                      3050                300                 820                       75                        75   


Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση του μηχανήματος με απλή τοποθέτησή του επί του εδάφους χωρίς την αναγκαιότητα ειδικών προετοιμασιών και διαμορφώσεων 

Μακρόχρονη αξιοπιστία και υψηλά standards ακρίβειας στις κατεργασίες

Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των κατεργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για τις πλάκες στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και επιπροσθέτως πλήθος απλών και σύνθετων μηχανουργικών κατεργασιών όπως θερμοκοπή με Οξυγόνο και plasma, θερμοκοπή με plasma υπό γωνία (φρεζάρισμα/bevelling), διάτρηση με τρυπάνι, διάνοιξη σπειρωμάτων, διάνοιξη φρεζαριστών οπών, Θερμοκοπή προφίλ και σωλήνων

Διάταξη Laser για τον εντοπισμό των σημείων αναφοράς της λαμαρίνας, το οποίο αυτόματα πραγματοποιεί διορθώσεις στο πρόγραμμα nesting των κατεργασιών όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη προϋπόθεση η απόλυτη παραλληλότητα τοποθέτησης της λαμαρίνας με το τραπέζι κοπής

3D Bevel 5-Αξόνων Κεφαλή plasma, η οποία μπορεί να πραγματοποιεί κατεργασία φρεζαρίσματος, προετοιμασία τεμμαχίων για συγκόλληση και επιπροσθέτως θερμοκοπή προφίλ και σωλήνων

Εξελιγμένο CNC Control και Software, με δυνατότητα Nesting, εφοδιασμένο με σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD, επιτρέπουν στο χειριστή να πραγματοποιεί εύκολα και γρήγορα ακόμη και πολύ απαιτητικές κατεργασίες 

© MIKAM - TARNIKAS    Powered by Softways