Close Προστέθηκε στο καλάθι σας

: __itemQuantity__
 προϊόντα στο καλάθι σας
ΣΥΝΟΛΟ:

RAPTOR

Κωδ.: BECKY01
Κατασκευαστής: BECKY

Το μηχάνημα Raptor, είναι ένα βαρέως βιομηχανικού τύπου μοντέλο για την κατεργασία λαμαρίνας διαφορετικών διαστάσεων και πάχους. Θερμοκοπή με plasma, Θερμοκοπή με Οξυγόνο, Θερμοκοπή με plasma υπό γωνία (bevelling), Θερμοκοπή με Οξυγόνο, Διάτρηση με τρυπάνι, Τόρνευση, Θερμοκοπή σωλήνων και προφίλ είναι οι κατεργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα ακρίβειας και ταχύτητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Χαλύβδινη Γέφυρα/Portal, πολύ ισχυρή και με χαμηλό βάρος, εγγυάται την ακρίβεια στην κίνηση των αξόνων και υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις/καταπονήσεις 

Όλα τα κατασκευαστικά και κινηματικά μέρη έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων κατεργασίας και μέγιστης ακρίβειας στα τελικά προϊόντα. Υψηλής αντοχής ράγες κίνησης είναι εγκατεστημένες επί εδάφους στις δύο πλευρές του μηχανήματος και ανεξάρτητα στοιβαρά τραπέζια εργασίας εγγυώνται την καλύτερη δυνατή χρήση της επιφάνειας κατεργασιών με μία ή περισσότερες κεφαλές

Κίνηση της γέφυρας/portal στον επιμήκη άξονα Χ μέσω φορέων ισχυρών ένσφαιρων τριβέων πάνω σε προσματικούς οδηγούς και στις δύο πλευρές

Κίνηση κεφαλών κατεργασιών πάνω στη γέφυρα/portal στον άξονα Υ μέσω συστήματος γραμμικών φορείων με ανακύκλωση σφαιρών πάνω σε δύο υψηλής ακρίβειας παράλληλους πρισματικούς οδηγούς

Λειτουργία ανίχνευσης θέσεως λαμαρίνας όταν αυτή έχει οξειδωμένη επιφάνεια ή διαθέτει προστατευτικό στρώμα βαφής primer ή πλαστικό φίλμ

Σύστημα Ανίχνευσης Laser της επιφάνειας λαμαρίνας το οποίο προσδίδει ακρίβεια και μειώνει στο μισό τους χρόνους κατεργασιών

Σύστημα Ανίχνευσης Laser της πραγματικής θέσης λαμαρίνας πάνω στο τραπέζι κοπής (ιδανικό για την κατεργασία λαμαρίνων με μεγάλες διαστάσεις) και τοποθέτησης της κεφαλής κοπής ακριβώς στη θέση έναρξης του κύκλου

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ plasma

Η κεφαλή κοπής Bevel 3D plasma, είναι μία κεφαλή 5 Αξόνων, η οποία έχει σχεδιασθεί και κατασκευάζεται από την BECKY, χαρακτηρίζεται από μέγιστη ισχύ, μικρό όγκο και βάρος, πλήρη προστασία των μερών εργασίας της και μέγιστη λειτουργική ευελιξία αφού επιτρέπει την πλήρη περιστροφή καθώς και την υπό κλίση τοποθέτησή της (± 45 °) κατά τη διάρκεια της κοπής.

Ικανή να πραγματοποιήσει τόσο εγκάρσια όσο και υπό γωνία κοπή (bevelling)

Διαθέτει Αυτόματο Σύστημα Ελέγχου Ύψους (μέσω τάσης του τόξου) και Αυτόματη Διάταξη Αποφυγής Σύγκρουσης (με ρυθμιζόμενο επίπεδο ευαισθησίας)

Οι παράμετροι κοπής, τοποθετούνται αυτόματα από το CNC και το Software ανάλογα με τον τύπο και το πάχος του υλικού προς κοπή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της τρισδιάστατης κοπής (υπό γωνία/bevelling) όπου οι παράμετροι είναι πιο εξελιγμένες και περίπλοκες όπως επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις και εξειδικευμένες τροχιές κοπής

ΚΕΦΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΠΗΣ

Οι υψηλής ποιότητας πυρσοί Οξυγονοκοπής, κινούνται μέσω συστήματος αναλογικών βαλβίδων και ελέγχονται από το CNC κάνοντας την κατεργασία εύκολη στους χειρισμούς ακόμη και για χειριστές που δεν είναι έμπειροι

Μέσα από ένα πλήρες αρχείο παραμέτρων κοπής, το CNC ρυθμίζει αυτόματα τις πιέσεις των αερίων, τους χρόνους προθέρμανσης και τους ενδιάμεσους χρόνους για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασίας

Αυτόματος Έλεγχος Ύψους κοπής των πυρσών μέσω χωρητικού συστήματος (capacitive)

Σύστημα πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης πυρσών (χειροκίνητη/manual ή από απόσταση/remote) 

ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Η κεφαλή διαθέτει έξι (6) εργαλεία και μπορεί να ανοίξει οπές μέγιστης διαμέτρου 24 mm. Επιπροσθέτως, μπορεί να πραγματοποιήσει τις κατεργασίες διάνοιξης σπειρωμάτων (max  M18) και διάνοιξης φρεζαριστών οπών

Σύστημα Αυτόματης Αλλαγής Εργαλείων 

Σύστημα Λίπανσης με ψεκασμό λιπαντικού (νέφος λιπαντικού και αέρα)

Η κεφαλή οδηγείται από ισχυρό brushless κινητήρα και διαθέτει προστατευτικό σύστημα για το "κλείδωμα" της περιστροφής του εργαλείου σε περίπτωση υπερβολικής φόρτισης

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ profiles

Η περιστρεφόμενη αυτή μονάδα, πραγματοποιεί την κοπή στρόγγυλων, τετράγωνων και παραλ/μων σωλήνων και προφίλ

Οδηγείται από ισχυρό brushless κινητήρα και συμπεριλαμβάνει στοιβαρή διάταξη σύσφιξης τεμμαχίου τύπου τσώκ με τέσσερις (4) σιαγώνες

Διατάξεις υποστήριξης τεμμαχίου κατά μήκος (supports) με χειροκίνητη/manual ή αυτόματη ρύθμιση

Ο Άξονας περιστροφής, συγχρονίζεται αυτόματα με τους Άξονες Χ και Υ του μηχανήματος με τη βοήθεια του CNC και ανάλογου παραμετρικού Software

Η διαχείριση των δύο επιπλέον Αξόνων Κ και Η στην περίπτωση κοπής υπό κλίση (3D Bevelling), υποστηρίζεται από την αντίστοιχη 3D έκδοση του Software αφού απαιτούνται πιο σύνθετες και πολύπλοκες παράμετροι κοπής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ

Σύστημα Απαγωγής και Φιλτραρίσματος καπναερίων που παράγονται κατά τη διάρκεια της κοπής, σύμφωνα με τους τελευταίους Υγειονομικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές Ασφαλείας. 

Η απαγωγή την παραγόμενων καπναερίων κατά την κοπή σωλήνων γίνεται μέσω κεντρικής μονάδας στην κεφαλή και εύκαμπτο αγωγό που συνδέεται με το φίλτρο

   

    Model      Working Length    Working Width    Z stroke    Working Level    Max X speed     Max Y speed

                             (mm)                      (mm)              (mm)              (mm)                 (m/min)              (m/min)

_________________________________________________________________________________________

Raptor 3.15          3050                       1550               200                 720                       60                        80       


Raptor 4.20          4050                       2050               200                 720                       60                        80       

Raptor 6.20          6050                       2050               200                 720                       60                        80       

Raptor 6.25          6050                       2550               200                 720                       60                        80       

Raptor 12.25       12050                      2550               200                 720                       60                        80       

Raptor 12.30       12050                      3050               200                 720                       60                        80       

Raptor 24.30       24050                      3050               200                 720                       60                        80       

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση του μηχανήματος με απλή τοποθέτησή του επί του εδάφους χωρίς την αναγκαιότητα ειδικών προετοιμασιών και διαμορφώσεων 

Μακρόχρονη αξιοπιστία και υψηλά standards ακρίβειας στις κατεργασίες

Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των κατεργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για τις πλάκες στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και επιπροσθέτως πλήθος απλών και σύνθετων μηχανουργικών κατεργασιών όπως θερμοκοπή με Οξυγόνο και plasma, θερμοκοπή με plasma υπό γωνία (φρεζάρισμα/bevelling), διάτρηση με τρυπάνι, διάνοιξη σπειρωμάτων, διάνοιξη φρεζαριστών οπών, Θερμοκοπή προφίλ και σωλήνων

Διάταξη Laser για τον εντοπισμό των σημείων αναφοράς της λαμαρίνας, το οποίο αυτόματα πραγματοποιεί διορθώσεις στο πρόγραμμα nesting των κατεργασιών όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη προϋπόθεση η απόλυτη παραλληλότητα τοποθέτησης της λαμαρίνας με το τραπέζι κοπής

3D Bevel 5-Αξόνων Κεφαλή plasma, η οποία μπορεί να πραγματοποιεί κατεργασία φρεζαρίσματος, προετοιμασία τεμμαχίων για συγκόλληση και επιπροσθέτως θερμοκοπή προφίλ και σωλήνων

© MIKAM - TARNIKAS    Powered by Softways