Ο Ιταλικός οίκος BECKY κατασκευάζει μία πλήρη, εξελιγμένη και υψηλών αποδόσεων σειρά μηχανημάτων Κοπής Laser, Κοπής plasma, Διάτρησης, Κοπής Οξυγόνου και Κοπής σωλήνων / προφίλ

Τα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με εξειδικευμένο Software και CNC Συστήματα ελέγχου, ειδικά σχεδιασμένα για τις παραπάνω κατεργασίες

© MIKAM - TARNIKAS    Powered by Softways